Select Page

Vår produktion

Våra anställda har lång erfarenhet och stor kunskap av kvalificerad fräsning, borrning, svarvning, slipning, montering och svetsning.

Vår produktion

Personalen är vår viktigaste resurs

Våra anställda har lång erfarenhet och stor kunskap av kvalificerad fräsning, borrning, svarvning, slipning, montering och svetsning.
Till sitt förfogande har de en modern maskinpark för skärande bearbetning.

Utöver våra egna produktionsresurser förfogar vi över ett stort nätverk över pålitliga samarbetspartners gällande tunnplåt, ytbehandlingar etc.

Genom ett nära samarbete med vårt systerföretag Mak Madesjo i Nordmakedonien har vi tillgång till ytterligare kompetens och kapacitet av fåstyckstillverkning. Ett långvarigt samarbete som påbörjades redan 1997 och där vi tillsammans arbetar efter gemensamma kvalitets och leveranssäkerhetsmål.

Maskinpark

Modern Maskinpark För Bearbetning

Till sitt förfogande har vår personal en modern maskinpark för skärande bearbetning. För att se en förteckning över denna maskinpark – klicka här.