Select Page

Våra kunder

Våra kunder är stora som små maskinbyggare inom förpacknings- och livsmedelsindustrin samt verktygsmaskintillverkare med höga krav på slutproduktens kvalitet, prestanda, säkerhet och lönsamhet.

Våra kunder

Vi har långvariga relationer med våra kunder

Våra kunder är stora som små maskinbyggare inom förpacknings- och livsmedelsindustrin samt verktygsmaskintillverkare med höga krav på slutproduktens kvalitet, prestanda, säkerhet och lönsamhet.

ZIWA ser kunden som en samarbetspartner och har många goda erfarenheter av konkreta ”win-win” affärer där vi bidrar till kundens kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Vi medverkar ofta som bollplank till våra kunders konstruktionsavdelningar där vi delar med oss av våra synpunkter på ritningsunderlaget utifrån ett tillverkningsperspektiv.